Հայաստան, 0002, Երևան

Մոսկովյան փող., 40 շենք

Հեռ. (010) 56 00 21; 51 60 21

Էլ. փոստ. museum@toumanian.am

Գրանցվեք և իմասցեք նորություններն առաջինը

ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ

Այլոց հուշերից

Հետաքրքրվելով տիեզերական մեծ հարցերով, բնությամբ, մարդ կմոտենա տիեզերքին ու կյանքի մանր խնդիրները կփոքրանան, մարդ էլ չի հուսահատվի:

Նվարդ Թումանյան

Երկրագնդի բոլոր ժողովուրդների ստեղծագործության հիմնական մոտիվը խաղաղության պատգամն է:

Արտաշես Կարինյան

Մարդ պետք է ապրի իր ժամանակի գաղափարներով, թեկուզ նա տանջվի, զոհվի, բայց պիտի զգա, որ գնում է բարձր ու վեհ գաղափարների ճամփով…. Հեշտ չէ էդ ճամփեն, բայց ո՞ր լավ բանն է հեշտ էս աշխարհում…

Մովսես Արազի

Բժշ­կու­թյու­նը բարձր է, բայց բժիշկ­նե­րը ցածր են:

Աշխեն Թումանյան

Ան­տեր ը­լի էն աշ­խարհը, որ մարդ մա­հուց պտի վա­խի:

Աշխեն Թումանյան

Աշ­խարհը տի­ե­զերքում փո­շի է. մենք, որ փո­շի ե­նք էս աշ­խարհում, ի՞­նչ ե­նք տիեզերքի հետ հա­մե­մա­տած:

Աշխեն Թումանյան

Առհա­սա­րակ մարդ­կանց կյան­քը ոչ մի բովան­դա­կու­թյուն չունի. էդ բովան­դա­կու­թյու­նը մենք ե­նք մե­ջը դնում:

Աշխեն Թումանյան

Իսկի լավ չէ, ե­րբ որ մարդ շատ է զգում ու նկա­տում, թե ի­նչքան է ին­քը փոխ­վել:

Աշխեն Թումանյան

1 / 14

Please reload